Welkom bij
InitiatiefRijk

verbindend • deskundig • duurzaam

Introductie

Voor mensen en organisaties die blijvende impact willen bereiken.

InitiatiefRijk begeleidt mensen en organisaties bij ontwikkelingen en veranderingen waar extra aandacht nodig is. Waar reguliere processen extra deskundigheid vragen. De werkwijze die InitiatiefRijk hanteert is gebaseerd op systemisch denken en werken.

De opdrachtgevers van InitiatiefRijk zijn organisaties binnen de zorg, overheid en organisaties die programmamanagement inzetten. Afhankelijk van de vraag neemt Lianne Lenssen, eigenaar van InitiatiefRijk, de rol procesbegeleider, projectleider/manager of interim-manager. Daarnaast werkt zij als personal of executive coach met mensen die individuele vragen hebben.

In situaties waar sprake is van een (dreigend) conflict, is mediation beschikbaar binnen InitiatiefRijk. De expertise van Lianne Lenssen ligt op het gebied van arbeidsconflicten. De resultaten van mediation trajecten variëren van herstel van samenwerking en de arbeidsrelatie tot het gezamenlijke besluit om afscheid te nemen van elkaar. Bij conflict coaching ondersteunt InitiatiefRijk de deelnemers bij het doorbreken van patronen en begeleidt betrokkenen bij het borgen van andere, helpende patronen.

Lianne Lenssen

Lianne Lenssen

verbindend • deskundig • duurzaam

Mijn naam is Lianne Lenssen en vanaf 2014 ben ik inzetbaar bij veranderingen. Aanvankelijk op het gebied van conflictbemiddeling, als mediator, en later als organisatie adviseur en systeemdeskundige voor organisaties en bedrijven.

Mijn professionele roots liggen in de wereld van de zorg- en dienstverlening. In diverse functies heb ik mij ontwikkeld als leidinggevende en als systeemdeskundige bij vastgelopen situaties. Die ervaring in combinatie met gespecialiseerde opleidingen hebben mij inzichten gegeven in wat helpend is bij veranderingen in organisaties. Inmiddels heeft mijn werkgebied zich dan ook uitgebreid naar bedrijfsleven en (gemeentelijke) overheid.

Ik ben gemakkelijk benaderbaar, toegankelijk, betrouwbaar, daadkrachtig, doortastend en betrokken. Analytisch, methodisch en systemisch in benaderingen. Oprecht geïnteresseerd en ik heb oog en oor voor een ander door te luisteren en uitnodigend te zijn om tot de kern te komen.

Interim-management en projectbegeleiding

Ik werk als interim- en projectmanager voor organisaties binnen de overheid en zorg en voor organisaties die programmamanagement bieden.

Ik voeg waarde toe door in een tijdelijke rol een concrete bijdrage te leveren aan de strategische opgave van een organisatie. Mijn expertise zet ik in bij situaties waarin verander vraagstukken liggen die in de praktijk geïmplementeerd moeten worden en/of wanneer veranderprocessen dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn. Daarnaast ben ik inzetbaar om in processen continuïteit te borgen met betrekking tot de koers en richting van een organisatie onderdeel.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het leggen van verbindingen tussen mensen binnen en buiten de organisatie die elkaars' deskundigheid nodig hebben om de praktische vertaling naar doelen te maken. Daarbij ben ik op basis van mijn communicatieve en analytische vaardigheden in staat om individuen en teams te coachen in hun verander opgave.

Ik werk methodisch en systemisch en combineer bedrijfskundige en systeemtheoretische modellen. Die combinatie is helpend voor alle betrokkenen om zicht te krijgen op wat er speelt en waar oplossingsrichtingen liggen. Door en met de keten.

neem contact opvoor meer informatie

Procesbegeleiding

In de rol van procesbegeleider faciliteer ik het analyse- en gespreksproces naar antwoorden op de problemen die mensen in de groep ervaren. De begeleiding vindt plaats met de groep waar de verander wens /noodzaak aanwezig is. Mijn methodische aanpak helpt een groep om stapsgewijs te komen naar gezamenlijke oplossingen. Het groepsdynamisch proces staat centraal waarbij de focus op het HOE ligt. Daarbij is de systemische deskundigheid van Lianne Lenssen van waarde.

Met behulp van de bewustwording en herkenning van belemmerende patronen ontstaat o.a. verbetering van samenwerking. Verbetering in besluitvorming. Keuzes voor een gezamenlijk (strategische) richting. Ontwikkeling van persoonlijke -en team effectiviteit.

neem contact opvoor meer informatie

Conflictbemiddeling

Bij conflicten of samenwerkingsproblemen die leiden tot disfunctionele patronen, begeleidt InitiatiefRijk het proces met behulp van een systemische benadering. Deze benadering is een combinatie van mediation, conflict coachende technieken en systeemtheoretische modellen.

Resultaten van individuele deelnemers na conflictbemiddeling of na de begeleiding van teamprocessen door InitiatiefRijk zijn onder andere bewustwording van eigen positie binnen het team en positie van het team binnen de systeemgrenzen; Inzicht in de oorzaken en gevolgen van de disfunctionele patronen, eigen rol en aandeel in het disfunctionele patroon. Verander strategieën dragen bij aan herstel van communicatie, veiligheid, contact - en onderhouden van contact, teamvorming, openheid, positief resultaat op kwaliteit van taakuitvoering, afname van verzuim

Mediation

Wanneer een verschil van mening vormen aanneemt van een (dreigend) conflict, verliezen partijen vaak overeenkomstige belangen, uitgangspunten en perspectieven uit het oog. Dat leidt tot situaties die alle betrokkenen veel energie kosten. Communicatie verloopt moeizamer en men raakt steeds verder van elkaar verwijderd. Mediation is een succesvolle en resultaatgerichte methode waarbij een mediator u op onafhankelijk wijze begeleidt in het proces naar het vinden van gezamenlijk aanvaardbare oplossingen.

Relatie bemiddeling

Relatiebemiddeling kan worden ingezet om onderzoek te doen naar oorzaken en oplossingen van een vastgelopen situatie in relaties. Het vinden van belemmerende patronen is een belangrijk onderdeel binnen deze vorm van bemiddeling. Het geeft inzicht in redenen die grondslag zijn voor houding, gedrag en verwachtingen van en naar elkaar.

Het doorbreken van patronen die belemmerend zijn, betekent vaak nieuw inzicht op kansen die leiden tot een gezamenlijk perspectief. Deze vorm van bemiddeling is niet therapeutisch, maar is praktisch gericht op onderdelen die bijdragen aan het nemen van een volgende, passende stap in de relatie.

Buurt bemiddeling

Stel, u heeft onenigheid met de buren. Het is niet gelukt met hen een afspraak te maken of misschien kent u hen nauwelijks en vindt u het moeilijk met hen in gesprek te gaan. Soms loopt de spanning zo hoog op, dat u niet meer met elkaar spreekt. Een oplossing lijkt buiten beeld, maar u wilt er toch uitkomen. Buurtbemiddelaars kunnen u dan helpen (weer) in gesprek met uw buren te komen, om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Zij helpen u afspraken met elkaar te maken, afspraken die voor iedereen goed werken.

Lianne Lenssen is als buurtbemiddelaar betrokken bij de:

LEV groep Gemert-Bakel.

neem contact opvoor meer informatie

ADR Certified Mediator

Om kennis en kwaliteit te blijven ontwikkelen en te toetsen is Lianne Lenssen gecertificeerd en geregistreerd als mediator en conflictcoach bij Alternatieve Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution -ADR-
Het ADR International Register is het keurmerk en de Europese standaard voor registerarbiters, register conflictcoaches, register mediators & registeronderhandelaars. Het ADR International Register levert de ADR professionals, zowel individueel en bedrijfsmatig, een exclusief keurmerk en een officieel beschermde titel. Hiermee onderscheiden ADR professionals zich nadrukkelijk van niet geregistreerde en niet gecertificeerde personen en bedrijven.

adr-register.com

Conflict Coaching

Bij conflict coaching ondersteunt InitiatiefRijk in het doorbreken van patronen en begeleidt betrokkenen bij het borgen van het andere, helpende patroon. Daarnaast is deze methode zeer geschikt om inzicht in patronen van zowel het individu als het grotere systeem te (h)erkennen met daarbij de ontwikkeling van vermogen om daar zelf verandering in aan te brengen.

Personal- en executive coaching, los van procesbegeleiding, is eveneens een dienst van InitiatiefRijk. De prettige werkruimte van InitiatiefRijk biedt een omgeving waarin mensen onder begeleiding stappen ontdekken die antwoord geven op hun persoonlijke vragen.

neem contact opvoor meer informatie

Tarieven

De ondersteuning en begeleiding van veranderprocessen, ontwikkelprocessen en projecten is maatwerk. Dat geldt voor zowel het programma als het tarief. Deelnemers en opdrachtgever leveren de belangrijkste input om te komen tot een passend programma. Afhankelijk van de intensiteit, aantal dagdelen en locatie wordt, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, een passend tarief afgesproken.

Conflictbemiddeling- en coaching wordt aangeboden vanaf € 105,- per uur. De procesbegeleiding bij relatiebemiddeling is te verkrijgen vanaf € 75,- per uur.

Tarieven zijn exclusief btw en bijkomende kosten zoals eventuele huurkosten van een onafhankelijke locatie, kosten extern deskundigen indien van toepassing.

Voor Interim-management wordt, afhankelijk van duur, soort opdracht en omvang in overleg het tarief vastgesteld.