Testimonials

"Haar warme persoonlijkheid draagt bij aan een gevoel van verbondenheid"

Lianne is in staat om zakelijke belangen te behartigen, terwijl ze volop oog en oor houdt voor gevoeligheden die inherent zijn aan complexe processen. Haar communicatie is helder, en haar analytische blik haarscherp. Met haar directe benadering weet ze ook lastige situaties bespreekbaar te maken. Haar warme persoonlijkheid draagt bij aan een gevoel van verbondenheid. Ze weet teams te inspireren om doelgericht aan de slag te gaan. Ze heeft aandacht voor onderliggende processen en onderstromen en denkt vooral vanuit talenten, kansen en mogelijkheden. Ze onderzoekt op transparante wijze in hoeverre verantwoordelijkheden primair door een team of individuen zelf opgepakt kunnen worden, en neemt slagvaardig beslissingen waar nodig. Ze werkt methodisch en is zeer nauwgezet in het (op)volgen van lopende processen. Onder haar leiding heeft ze van een versnipperde groep eigenwijze psychologen en orthopedagogen een goed samenwerkend geheel weten te maken.

Kim Bonnier, psycholoog/gedragskundige bij Cello

Jolande van Meer

"Voor dit soort trajecten zet ik haar graag vaker in"

Lianne heeft haar opdracht "Missie, visie en plan valpreventies" met de werkgroep valpreventie voor het zorgnetwerk "Samen Gezond" regio Roermond op een enthousiasmerende, deskundige en resultaatgerichte wijze geleid, gefaciliteerd en uitgevoerd. Het zorgnetwerk "Samen Gezond" is in ontwikkeling en deze werkgroep was het eerste experiment. Lianne heeft in haar aanpak oog voor zowel de deelnemende professionals, de inwoners en haar opdrachtgever. Met hen heeft zij samen gezocht naar de best mogelijke oplossing. Binnen de beschikbare tijd en mogelijkheden heeft zij op tijd een gedragen resultaat opgeleverd en op een prima wijze het traject geëvalueerd. Voor dit soort trajecten zet ik haar graag vaker in.

Jolande van Meer

Thom Harteveld

"Het heeft mij persoonlijk veel inzichten gegeven in hoe mensen denken"

Dank voor het faciliteren van deze middag. Het heeft mij persoonlijk veel inzichten gegeven in hoe mensen denken en daardoor de manier van hoe zij handelen. De openheid en het vertrouwen dat je gecreëerd hebt heeft mij laten inzien dat het gesprek met elkaar aangaan zonder oordeel elkaar zoveel verder kan helpen!

Thom Harteveld

"Iedereen heeft zaken kunnen benoemen waar niet altijd de mogelijkheid en tijd voor was"

Wat ik zo mooi vind, is dat ieder op zijn eigen manier zaken heeft kunnen benoemen waar niet altijd de mogelijkheid en tijd voor was. Ook heel mooi hoe jij ons toch over die 'streep' heen hebt kunnen halen om uit onze comfortzone te stappen. MAAR... heel belangrijk... zonder jezelf te 'moeten' verantwoorden. Thanks!

Farah Sammar

Dennis Kerkhof

"Het effect is positief: een soepeler functionerend team."

Het niet managen van de beweging stimuleert de medewerker in het nemen van (meer) eigenaarschap. Lianne heeft mijn collega’s en mij begeleid naar een team dat zelf meer eigenaar- en rekenschap neemt zonder steeds top-down leiding nodig te hebben; meer samenwerking tussen mijn vijf clusters, zodat meer effectief wordt gewerkt. Een half jaar heeft Lianne mij intensief meegenomen door het programma. Dank daarvoor! Een weegschaal is in balans als de ene minder managet en de ander meer eigenaarschap neemt. Het effect is positief: een soepeler functionerend team.

Dennis Kerkhof

Mart van Iersel

"Op een inspirerende en deskundige wijze"

Lianne heeft ons het afgelopen half jaar zowel individueel als m.b.t. team begeleid in het kader van teameffectiviteit. Op een inspirerende en deskundige wijze heeft Lianne een bijdrage geleverd aan onze persoonlijke ontwikkeling en teamspirit onder het motto: veranderen doe jezelf.

Mart van Iersel